Bronnenlijst

Hier kan je een lijst vinden van alle bronnen die we gebruikt hebben.


Bronnenlijst Luna
Delfstra, G., Van Rooij, W. (2015). Dynamic interpersonal therapy DIT: application in the treatment of medically unexplained somatic symptoms. Psychoanalytic Psychotherapy, 29, p1-11.

Selders, M., Visser, R., Van Rooij, W., Delfstra, G., Koelen, J. (2015). The development of a brief group intervention (dynamic interpersonal therapy) for patients with medically unexplained somatic symptoms: a pilot study. Psychoanalytic Psychotherapy, 29, p1-17.

Lemma, A., Target, M., Fonagy, P. (2011). The Development of a Brief Psychodynamic Intervention (Dynamic Interpersonal Therapy) and Its Application to Depression: A Pilot Study. Psychiatry, 74(1), p41-48.

Lemma, A. (2010). The Power of Relationship: A study of key working as an intervention with traumatised young people. Journal of Social Work Practice, 24(4), p409-427.

Fonagy, P., Allison, E. (2017). Commentary: A refresh for evidence‐based psychological therapies – reflections on Marchette and Weisz. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(9), p985-987.

Allen, J., Fonagy, P. (2006). Handbook of mentalization-based treatment. Chichester: Wiley.

Boer, F. (2011). Angst bij kinderen. Houten: LannooCampus.

Hoevenaars, J. (2002). Leven met een fobie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

De Jong, W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren: een leidraad voor ouders en leerkrachten. Huizen: Pica.

Decorte, S. (2012). Alles over angst. Psychologie magazine, z.v., p62-69.

Vogel, K. (2007). Wat is een fobie?. Psychologie magazine, z.v., p80.

Vogel, K. (2007). Bang. Psychologie magazine, z.v., p74-80.

Hamers, D. (2016). Preoperatieve angst: Invloed van angst bij ouders op de preoperatieve angst van het kind. [Theses bachelor verpleegkunde]. Lier: Thomas More Kempen.

Vercaigne, B. (2012). Wat voel ik toch?: Omgaan met emoties bij personen met een beperking. [Theses bachelor geestelijke gezondheidszorg]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Goos, M. (2016). Preoperatieve angst bij 4 tot 6 jarigen.: Informatie en afleiding: De perfecte combinatie. [Theses bachelor verpleegkunde]. Lier: Thomas More Kempen.

Van Audenhove, M., Van Broeck, N. (1995). Angst en competentiebeleving bij kinderen behandeld door kanker. Tijdschrift Klinische Psychologie, 25, p26-39.

Vissers, S., De Lepeleire, J. (2014). Somatische zorg bij de patiënt met een psychiatrische aandoening door de huisarts: pijn en pijnbehandeling. Leuven: Academisch centrum huisartsgeneeskunde KU Leuven.

Gabriëls, L. (2006). Angst en paniek [conferentie]. Brussel: Bijscholing voor huisartsen.

Sadeh, N., Verona, E. (2013). Erratum to: Visual complexity attenuates emotional processing in psychopathy: implications for fear-potentiated startle deficits. Cognitive, affective & behavioral neuroscience, 13, p584-585.

Grinshteyn, E., Cunningham, W., Eisenman, D., Andersen, R., Ettner, S. (2017). Fear of violent crime and anxiety/depression among adolescents. Mental health & prevention, 8, p39-45.

Durand, G., Matsumoto Plata, E. (2017). The effects of psychopathic traits on fear of pain, anxiety, and stress. Personality and individual differences, 119, p198-203.

Van Damme, F. (2017). Mensen verstikken uit angst om alleen te zijn. De Morgen, z.v., p17.

Leemans, P. (2017). Een muur tegen angst. Het Nieuwsblad, z.v., p16

Gerlo, J. (2017). Als ik voel dat ik aan het verdikken ben, slaat de angst weer toe. Story, z.v., p30.

UPC Zorg KU Leuven. (z.d.). Angst. Geraadpleegd op 18 december 2017, op http://www.upckuleuven.be/nl/zorgaanbod/angst

InternetAchiveBot. (2017). Fobie. Geraadpleegd op 18 december 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Fobie

Van Robaais. (2017). Angst. Geraadpleegd op 18 december 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Angst

Van Erp, M. (director) & Schapendonk, I. (prod.) & Verbrugh, J. (prod.). (2009). Angst [film]. Amsterdam: De familie.

Teleac (bijdrager). (2004). Angst- en dwangstoornissen [DVD-video]. Hilversum: Teleac.

BRT [bijdrager]. (1988). Fobieën [DVD-video]. Brussel: BRT.

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voor het project "behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LOKS" (10 april 2016). Belgisch staatsblad, 33883.

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen (17 oktober 2008), Belgisch staatsblad, 61548.

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de "Universiteit Gent", het "CHU Brugmann", het "CWOA", de "VZW SSPF" en de "VZW IPSA" ter ondersteuning van het project "Vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerste lijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen" (27 april 2007), Belgisch staatsblad, 34462.

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen (20 juni 2017), Belgisch staatsblad, 70903.

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 2004 tot vaststelling, bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen (25 september 2007), Belgisch staatsblad, 56872.


Bronnenlijst Lore Lannoy
Caroline S. Jonkman, Verlinden E., Bolle E. , Boer F & Lindauer R. (2014). De gevolgen van kindermishandeling vergeleken met eenmalig trauma: verschillen in traumatische stresssymptomen. Kind en adolescent, 35(3), 150-164.

American Psychiatric Association (1995). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Emmelkamp, P.M.G., Bouman, T.K. & Scholing, H.A. (1989). Angst, fobieën en dwang: diagnostiek en behandeling. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Hout, M. van den (1997). De paniekstoornis, fobieën en gegeneraliseerde angst. In: H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout, Klinische Psychologie (p. 411-444). Groningen: WoltersNoordhoff.

Wolf, M. de & Hoevenaars, J. (1991). Met angst en beven. Rotterdam: Donker.

Kragten, J. (2009). Omgaan met de overgang. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kragten, J. (2004). Leven met een depressieve stoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kragten, J. (2006). Leven met een paniekstoornis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Sterk, F. & Swaen, S. (2006). Leven met een paniekstoornis. Bohn Stafleu Van Loghum.

Sterk, F. & Swaen, S. (2001). Leven met een dwangstoornis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Sterk, F. & Swaen, S. (2006). omgaan met studiefaalangst. Houten, Netherlands: Bohn Stafleu van Loghum.

Paul, M.G. (2006). Hoe evidence-based is psychotherapie bij kinderen en adolescenten?.

Hout, M. (2008). Bang mannetje. Wommelgem: Van In.

Boer, F. (2011). Angst bij kinderen. Houten: LannoyCampus.

Kollaard, S. (2012). Zorgboek angst, fobie en paniek. s.l. : Stichting september.

Stevens, L. (2008). Dennis, de schrik van de school: hoe pedagogisch werken de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Assen : Van Gorcum.

Beelen, A. (2007) angst. In: Bijzijn : het vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden., 2/7, p. 33.

Oosterbaan, D. (1995) sociale fobie. In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, nr. 51, p. 2649-2652.

voor het eerst heb ik schrik, (2006)163 ; 36-37.

Vanderberghe, N. (2012). Depressie en angst bij personen met fibromyalgie. [eindwerk]. Katho SAW.
Keuster, K. (2002). Sociale fobie bij adolescenten. [eindwerk]. Hogeschool Antwerpen.

Vroom, M. (1942). Schrik, angst en vrees. [eindwerk]. Rijksuniversiteit Utrecht.

Butheel, A. (2017). Angst. [vakliteratuur]. Faculteit Ingenieurswetenschappen en VILv.

Vandersteen, K. & Pieters, G. & Depreeuw, E.(1998). De behandeling van fobie. Een cognitief-gedragstherapeutische visie. [vakliteratuur].

Rochtus, D. (2005). Angela, 'das Mädchen' om schrik van te hebben. [eindwerk].

Kreutzer, J. & Deluca, J. & Caplan, B. (2011). Encyclopedia of Clinical Neuropsychology. Springer, NY.

Richard, J. (2016). The legacy of seligman’s “phobias and preparedness”.

Nicole, E. & Sakolsky, D. & Douglas, M. (2017). Establishing Clinical Cutoffs for Response and Remission on the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders.

De Jonge, S. (2017). ‘Suïcidale mensen willen niet zozeer dood, maar ze willen een einde aan hun lijden. Ze willen dat de pijn stopt, het pesten, hun eenzaamheid’. Humo. 110.

Van Hoof, E. (2017). stresspiek? geen paniek. Libelle. 56.

Gerlo, J. (2017). Als ik voel dat ik aan het verdikken ben, slaat de angst weer toe. Story. 30.

Anthony, M. (2017). Stap voor stap je angst overwinnen. Geraadpleegd op 15 december 2017, op http://www.hogrefe.nl/boeken-tijdschriften/producten-single/stap-voor-stap-je-angst-overwinnen.html

Couwenbergh, A.M. & Kollaard, S. (zd). Zorgboek angst, fobie en paniek. Geraadpleegd op 15 december 2017, op http://www.boek.be/boek/zorgboek-angst-fobie-en-paniek-1

Brusselmans, H. (zd). heilige schrik. Geraadpleegd op 15 december 2017, op http://www.boek.be/boek/heilige-schrik-2

(Hilversum: Teleac, 2006)

(Brussel: BRT, 1988)

(Brussel: Tv 2,1996)

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voor het project "behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LOKS" (10 april 2016). Belgisch staatsblad, 33883.

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen (17 oktober 2008), Belgisch staatsblad, 61548.

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de "Universiteit Gent", het "CHU Brugmann", het "CWOA", de "VZW SSPF" en de "VZW IPSA" ter ondersteuning van het project "Vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerste lijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen" (27 april 2007), Belgisch staatsblad, 34462.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1989 houdende de normen betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stadions (8 september 1997), Belgisch staatsblad, 27160.

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen (20 juni 2017), Belgisch staatsblad, 70903.


Bronnenlijst Sacajawea
Visser, S. (2015). Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Scholing, A. (2000). Behandeling met het Coping-Cat programma van een angststoornis. Psychopraktijk: vakblad boor psychologie, psychotherapie en psychiatrie,2(2001)1, P13-15.

Scholing, A. Angststoornissen. Klinische psychologie: diagnostiek en therapie, P263-290.

Hoevenaars, J. (2002). Leven met een fobie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Stossel, S. (2014). Mijn tijdsperk van de angst: Angst, hoop en vrees en de zoektocht naar gemoedsrust. Amsterdam: De Bezige Bij

De Keyzer, D. (2004). De schaamte en de schrik, goesting en genot: vier generaties vrouwen vertellen. Leuven: Van Halewyck

Verbeeck, N. (2001). Sociale fobie: een vaak miskende diagnose. Tijdschrift voor geneeskunde, 57 (16), P.1083-1087

Van der Linden, M (2002). De vrees van iedere ouder: wiegendood. Nursing: verpleegkundig vakblad, (2002)2, P34-38

Grupstra, W. (1999). Acute respiratoire benauwdheid bij kinderen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 143(4), P. 197-201

D’Hoop, E. (2003). Sociale fobie: een cognitieve benadering: beschrijvend onderzoek door middel van ZBV- vragenlijsten in een PAAZ-dienst en illustratie aan de hand van een casus. [Eindwerk]. Kortrijk: Vives (ipsoc)

Geirnaert, M. Bestraffing van genocide: een universele vrees voor universaliteit. [Eindwerk]. KHBO. Dep. HW&B

De Flander, J. Alleen zijn is mijn grootste schrik. De beleving van de volwassen zwaarverbrande patiënten gedurende de hospitalisatie: een kwalitatief onderzoek. [Eindwerk]. KUL. Faculteit geneeskunde. Department maatschappelijke gezondheidszorg

Vandersteen K. & Pieters G. & Depreeuw E. (1998). De behandeling van fobie: een cognitief-gedragstherapeutische visie. [vakliteratuur]

Burggraeve, R. (1998). Ethiek in teken van vrees? Vrees als bron van verantwoordelijkheid in veelvoud. [vakliteratuur]

Rochtus, D. (2005). Angela, ‘das Mädchen’ om schrik van te hebben. [vakliteratuur]

(2013). Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. New York: Springer

Struyf, D & Zaman, J & Hermans, D & Vervliet, B. (2017). Gradients of fear: How perception influences fear generalization. Elsevier.

Farwana, R. (2017). Impacts of the scare guideline on the reporting of surgical case reports: A before and after study. Elsevier.

Teugels, C. (2017). Vaak stress? Volg deze zes antistresstips van de experts. Libelle

De Witte, I. (2017). Tussen hoop en vrees. Trends. p3

Gerlo, J. (2017). Als ik voel dat ik aan het verdikken ben, slaat de angst weer toe. Story. p30.

Frijters, P. (2014). Van fobie naar vrijheid. Geraadpleegd op 16 december 2017, op http://www.boek.be/zoek/alles/fobie

Sluszny, M. (2012). Zonder vrees. Geraadpleegd op 16 december 2017, op http://www.boek.be/zoek/alles/vrees

Van der Heijden, K. (2017). Trauma ervaringen. Geraadpleegd op 16 december 2017, op http://www.hogrefe.nl/producten/producten-single/trauma-ervaringen.html

(Ndl 2: Evangelische omroep, 1997)

(Vilvoorde: VTM- Telefacts, 2013)

(Vilvoorde: VTM- Telefacts, 2012)

Koninklijk besluit houdende toekenning een van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voot het project “behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LOKS” (10 april 2016), Belgisch staatsblad, 33883

Minesterieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gens, het CHU Bruggman, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vervormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij nemen, (17 oktober 2008), Belgisch staatsblad, 61548

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de "Universiteit Gent", het "CHU Brugmann", het "CWOA", de "VZW SSPF" en de "VZW IPSA" ter ondersteuning van het project "Vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerste lijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen", (27 april 2007), Belgisch staatsblad, 34462

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1989 houdende de normen betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stadions (8 september 1997), Belgisch staatsblad, 27160.

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen (20 juni 2017), Belgisch staatsblad, 70903.

Bron: ten Have, 2011

Bron: Schermer, 2017


Bronnenlijst Linde Goemaere

De Voogd, L., & Salemink, E. (2017). Leren het leven meer van de zonnige kant te bekijken. Angst en depressie bij jongeren voorkomen door online training. Kind en adolescent praktijk, 16(3), 18-25. Geraadpleegd via Springerlink.

Salemink, E. (12/2012). Computergestuurde training om negatieve interpretaties bij angst te veranderen. Psychopraktijk, 4(6), 31-33.

Van Bockstaele, B., Salemink, E., Wiers, R., & Bögels, S. (2014). Sociale angst en aandacht: Klinische effecten van aandachts- en mindfulnesstraining. Gedragstherapie tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 47(4), 275-295.

Salemink, E., van den Hout, M. & Kindt, M. (2007). Behaviour Research and Therapy, 45(3), 607-615.

De Voogd, L. & Salemink, E. (2014). Het leven van de zonnige kant bekijken: Aandachtstraining voor angst bij kinderen en jongeren. Gedragstherapie: tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 47(2), 86-99.

Houtkamp, E., van der Molen, M., de Voogd, L., Salemink, E. & Klein, A. (2017). The relation between social anxiety and biased interpretations in adolescents with mild intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 67(x), 94-98.

Salemink, E. (2016). Always look on the bright side of life? [Eindwerk]. Amsterdam: University Faculty of Social and Behavioural Sciences.

Foland-Ross, L., Cooney, R., Joormann, J., Henry, M. & Gotlib, I. (2014). Recalling happy memories in remitted depression: A neuroimaging investigation of the repair of sad mood. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 14(2), 818-826.

Gotlib, I. H., Krasnoperova, E., Yue, D. N., & Joormann, J. (2004). Attentional Biases for Negative Interpersonal Stimuli in Clinical Depression. Journal of Abnormal Psychology, 113(1), 127-135.

Joormann, J., & Gotlib, I. H. (2008). Updating the contents of working memory in depression: Interference from irrelevant negative material. Journal of Abnormal Psychology, 117(1), 182-192.

Franken, I. & Wiers, R. (2013). Motivationele processen bij verslaving: de rol van craving, salience en aandacht. Tijdschrift voor psychiatrie, 55(11), 833-840.

Boendermaker, W., Prins, Pier J.M. & Wiers, R. (2015). Cognitive Bias Modification for adolescents with substance use problems - Can serious games help? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 49(8), 13-20.

Wiers, R., Thomas E., Hofmann, W., Salemink, E. & Ridderinkhof, R. (2013). Cognitive Bias Modification and Cognitive Control Training in Addiction and Related Psychopathology. Clinical Psychological Science, 1(2), x-x.

Mccurry, C. (2010). Help je kind met mindfulness angst te overwinnen. Opvoeden met aandacht en acceptatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd via Springerlink.

Peeters, S. (2007). Leven met angst voor ernstige ziektes. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd via Springerlink.

Vos, M. (2011). Als je steeds bang bent. Angst bij kinderen: Hoe zit dat? Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd via Springerlink.

Dijkstra, P. (2016). Angst voor zelfredzaamheid. Bijzijn XL, 9(3), 22-25. Geraadpleegd via Springerlink.

Ikink, T. (02/2012). Angst onnodig. Mednet, 5(2), 33. Geraadpleegd via Springerlink.

van Beelen, A. (2007). Angst. Bijzijn : het vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden, 2(7), 33.

de Jongh, M. & Coomans, I. (2012). Angst voor de bevalling: Een beïnvloede hoofdrolspeler. [Eindwerk]. Turnhout : Katholieke Hogeschool Kempen.

Wils, S., Boeren, M., van der Maat, C. & Hollebeke, V. (2015). Angst bij volwassenen in palliatieve zorg. [Eindwerk]. Turnhout : Thomas More Kempen.

D'Argent, C. (2012). Begeleiden van kinderen met angst: Samenstellen van een materiaalkoffer ter ondersteuning van de therapie. [Eindwerk]. Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)

Schuermans, N. & Meeus, B. (2009). David Sibley over angst. Agora, x(4), 8-11.

Meeus, B., Meys, S. & Schuermans N. (2009). Angst, identiteit en de ruimte. Agora x(4), 4-7.

Cops, D. (2012). Angst voor criminaliteit bij jongeren. Een geïntegreerde benadering van een vergeten sociale groep. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Roberson, L. (2013). Fear. Men's Health, 28(4), 168.
Geraadpleegd via EBSCOhost

Balch, A. (2016). Immigration and the state: fear, greed and hospitality. London: Palgrave Macmillan.
Geraadpleegd via Springerlink.

Skoll, Geoffrey R. (2016). Globalization of American fear culture: the empire in the twenty-first century. New York : Palgrave Macmillan.
Geraadpleegd via Springerlink.

Van Malderen, S. (02/11/2017). Jill heeft een fobie voor eten: "Van een sneetje hesp of kaas kan ik al een paniekaanval krijgen". Het Laatste Nieuws, x. (Geraadpleegd via Gopress academic)

McGuire, P. (01/10/2017). Dat ik een fobie voor nietjes heb, is aan de maandelijkse uitvouwmevrouw te danken. De Morgen, x. (Geraadpleegd via Gopress acedemic)

Clabots, M. (29/08/2017). ‘Mensen vinden het grappig als ik in paniek wegloop van een wesp, maar één steek kan me mijn leven kosten’. Flair, 32. (Geraadpleegd via Gopress academic)

Salemink, E., van den Hout, M. & Kindt, M. (2009). Effects of positive interpretive bias modification in highly anxious individuals. Journal of Anxiety Disorders, 23(5), 676-683.

Salemink, E. & van den Hout, M. (2010). Trained interpretive bias survives mood change. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41(3), 310-315.

Klein, A., de Voogd, L., Reinout W. & Salemink, E. (2016). Biases in attention and interpretation in adolescents with varying levels of anxiety and depression. Cognition and Emotion, 1-9.

Heffels, A. (Prod.). (1981). Gedragstherapie [DVD]. Hilversum : Teleac.

Mosley, M. (Prod.). (2010). Into the mind [DVD]. Brussel : VRT – Canvas.

Martijn, P. (Prod.). (1996). Verborgen leed 3 : Fobieën [Video]. Gent : Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheidszorg.

De Vlaamse Vereniging Dwang en Angst. Wat is OCD/OCS? [Folder]. Oostende: De Vlaamse Vereniging Dwang en Angst.

De Vlaamse Vereniging Dwang en Angst. Wel dwang, niet gek! [Affiche]. Oostende: De Vlaamse Vereniging Dwang en Angst.

Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. (5 mei 2004). Belgisch staatsblad, 39516- 39542.

Wet van 27 december 2012 inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers. (31 december 2012). Belgisch staatsblad, 88927-88981.

Wet van 1 oktober 2002 inzake het Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. (10 december 2002). Belgisch staatsblad, 55569-55692.

Wet van 10 april 2016 inzake het Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voor het project "behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LOKS. (1 juni 2016). Belgisch staatsblad, 33883-33961.

Wet van 17 oktober 2008 inzake het Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen. (19 november 2008). Belgisch staatsblad, 61548-61640.

Nederlands Jeugdinstituut. (2010). Percentage van totaal aantal jongeren met een angststoornis.
Geraadpleegd via www.nji.nl

Bron: Volksgezondheidenzorg. (2016). Jaarprevalentie angststoornissen in de huisartsenpraktijk.
Geraadpleegd via www.volksgezondheidenzorg.info


Bronnenlijst Michelle

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=overlevingsmechanisme&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

https://www.youtube.com/watch?v=LYYw27Uqezs

https://sila.infoteur.nl/specials/emoties.html

Sportel, E.,(2014), Risicofactoren, persoonskenmerken en behandeling van adolescenten met sociale angst en faalangst, tijdschrift voor psychotherapie.430-447

http://www.rug.nl/about-us/news-and-events/events/phd-ceremonies/2013/21-sportel

Mychailyszyn,M.P.,Brodman,D.M.,Read,K.L.& Kendall,P.C.(2012).Cognitivebehavioral school-based interventions for anxious and depressed youth: a meta-analysis of outcomes.Clinical Psychology: Science and Practice, 19,129-153.

von Dawans,B.,Kirschbaum,C.& Heinrichs,M.(2011).The trier social stress test for groups (TSST-G): a new research tool for controlled simultaneous social stress exposure in a group format. Psychoneuroendocrinology, 36,514-522.

Ploeg,H.M.vander(1988). Handleiding bij de Examen/Toets attitude vragenlijst ETAV: een
Nederlandstalige bewerking van de spielberger test anxiety inventory.Lisse:SwetsenZeitlinger.

Salemink,E.,Hout,M.A.van den & Kindt,M.(2010).Generalisation of modified interpretive bias across tasks and domains. Cognition and Emotion, 24,453-464.DOI:
10.1080/02699930802692053

Stein,M.B.& Kean,Y.M.(2000).Disability and quality of life in social phobia: epidemiologicfindings. American Journal of Psychiatry, 157,1606-1613.

Mychailyszyn,M.P.,Brodman,D.M.,Read,K.L.& Kendall,P.C.(2012).Cognitivebehavioral school-based interventions for anxious and depressed youth: a meta-analysis of outcomes.Clinical Psychology: Science and Practice, 19,129-153.

von Dawans,B.,Kirschbaum,C.& Heinrichs,M.(2011).The trier social stress test for groups (TSST-G): a new research tool for controlled simultaneous social stress exposure in a group format. Psychoneuroendocrinology, 36,514-522.

Ploeg,H.M.vander(1988). Handleiding bij de Examen/Toets attitude vragenlijst ETAV: een
Nederlandstalige bewerking van de spielberger test anxiety inventory.Lisse:SwetsenZeitlinger.

Salemink,E.,Hout,M.A.van den & Kindt,M.(2010).Generalisation of modified interpretive bias across tasks and domains. Cognition and Emotion, 24,453-464.DOI:
10.1080/02699930802692053

Stein,M.B.& Kean,Y.M.(2000).Disability and quality of life in social phobia: epidemiologicfindings. American Journal of Psychiatry, 157,1606-1613.

Muris,P.,Meesters,C.& Rompelberg,L.(2007).Attentional control in middle childhood: Relations to psychopathological symptoms and threat perception distortions. Behaviour Research and Therapy, 45,997-1010.

Mychailyszyn,M.P.,Brodman,D.M.,Read,K.L.& Kendall,P.C.(2012).Cognitivebehavioral school-based interventions for anxious and depressed youth: a meta-analysis of outcomes.Clinical Psychology: Science and Practice, 19,129-153.

Brink, J., pijnenborg, M., Horsselenberg, E., Wolters, H., & Sportel, E. (2017). Schemagerichte therapie bij psychotische kwetsbaarheid?.GZ-psychologie, 9(5), 32-36

Smith, P., Perrin, S., Dalgleish, T., Meiser-Stedman, R., David M, C., Yule, W. (2013). Treatment of posstraumatic stress disorder in children and adolescents. Current opinion in psychiatry, 26(1), 66-72

Callesen, P., Jensen Backhausen, A., Wells, A., (2014), metacognitive therapy in reccurent depression: a case replication series in Denmark, scandinavian journal of psychology, (55)1, 60-64

Ferdinand, RF. (2003). Sociale fobie.

Van Vliet, I.M, Den Boer, J.A, & Westenberg, H.G.M. (n.d.). De sociale fobie. Klinische, neurobiologische en farmacotherapeutische aspecten.

Kollaard, S., Peters, M, & Stichting September. (2012). Zorgboek angst, fobie en paniek (3de druk ed.). S.l: Stichting september.
Van Es, S.M, & Wippoo, P. (2005). 'Pas op, juffrouw, je smelt!': Over de cognitieve gedragstherapie van een patiënte met hyperhidrosis en een sociale fobie. Gedragstherapie : Tijdschrift Voor Gedragstherapie En Cognitieve Therapie., In: Gedragstherapie : tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie., Jrg. 38 (2005) nr. 2, p. 130-140

Cognitieve therapie bij sociale fobie. (2011). Psychopraktijk, 3(1), 42.

Van Bussel, M. (2006). 'Veel kinderen met angst of dwang komen op de verkeerde plek terecht': Interview met de Angst Dwang en Fobie-stichting. Kind En Adolescent Praktijk : Vakblad Voor Pedagogiek, Psychiatrie En Psychologie., In: Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie., Jrg. 5 (2006) nr. 4, p. 172-176.

Keusters, K., & Lessius Hogeschool. Departement Psychologie. (2002). Sociale Fobie Bij Adolescenten.

Laloo, N., & Lessius Hogeschool. Departement Psychologie. (2002). Sociale Fobie : Gesitueerd Tussen De Angststoornissen.
Tshiamalenge, N., & Lessius Hogeschool. Departement Toegepaste Psychologie. (2010). Hoe Meer Zielen, Hoe Meer…angst?: Een Onderzoek Naar De Meest Efficiënte Behandelingstechnieken Voor Sociale Fobie.

De Lepeleire, J. (2008).

Van Waesberghe E.S., Sportel E, Drost E, Van Eijck E, zo zijn we niet getrouwd, 2014

Van Erp, M. (2009). Angst. Amsterdam: De familie.

CAW. (2015). Onthaalfolder. Geraadpleegd op 19 december 2017, op http://www.cawzuidwestvlaanderen.be/sites/cawzuidwestvlaanderen/files/20150311_onthaalfolder.pdf

Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek en milieu-informatie (28/08/2006). Belgisch staatsblad


Bronnenlijst Wannes Colman

Bibliografie
Voogd, s. D., & Salemink, E. (2017, September). Leren het leven meer van de zonnige kant te bekijken: angst en depressie bij jongeren voorkomen door online training. Kind & Adolescent Praktijk, pp. p18-25.

Saeleminck, E. (2012, januari 1). Adolescent threat-related interpretive bias and its modification: The moderating role of regulatory control. Elsevier, pp. 40-46.
Saeleminck, E. (2012). computergestuurde training om negatieve interpretaties bij angst te veranderen. PsychoPraktijk : vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie., pp. 31-33.
Saeleminck, E. (2015, December). Augmentation of Treatment As Usual with online Cognitive Bias Modification of Interpretation training in adolescents with Obsessive Compulsive Disorder: A pilot study. elsevier, pp. 112-119.

MacLeod. (2005). Dynamic Cognitive Processes. Tokyo: Springer, Tokyo.
Macleod. (2014). The Nature of Children's Well-Being. dordrecht: Springer.

Arntz, A. (2016). 50 jaar cognitieve gedragstherapie. Amsterdam: Uitgeverij Boom 2016.
Emmelkamp, W. V. (2008). Handboek psychopathologie deel 1. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Jacobs, G. (2008). Rationeel-emotieve therapie Een praktische gids voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Erkelens, C. (2016, Augustus). Cognitieve bias bij telefonische triage. Huisarts en wetenschap, pp. 355–355.
Gaag, M. v. (augustus, 2008). De ontwikkeling van een biopsychisch model van psychose. Tijdschrift voor Psychotherapie, pp. 260–274.
Voncken, J., & Susan Bögels, M. (2005, Juni). Preoccupaties bij sociale fobie: theorie en nieuwe behandeltechnieken. dth, pp. 84-89.

D'Hoop, E. (2003). Sociale fobie: een cognitieve benadering: beschrijvend onderzoek door middel van ZBV-vragenlijsten in een PAAZ-dienst en illustratie aan de hand van een casus. Kortrijk.
Follens, K. (2016). Gedragsstoornissen geïnduceerd door angst bij honden. Roeselare: Vives Roeselare.
Verlie, G. (2007). Aandachtgerichte cognitieve therapie bij (ex)-kankerpatiënten: een pré- en postonderzoek naar de invloed van aandachtgerichte cognitieve therapie op angst en depressie bij (ex)-kankerpatiënten. Kortrijk, ipsoc: Vives kortrijk.

Bultheel, A. (2017, Januari). Column GeniaaL: Angst. GeniaaL.
Deweer, D. (2016, Maart 07). Verdrijft angst onze democratie? de redactie.
rochtus, d. (2010, mei 28). de angst giert door België. de standaard.
Koerner, B. A. (2013, februari). Disclosure of anxiety in everyday life: Effects of social anxiety.
L.Rodebaugh, C. A. (2011, Augustus). Self-construal and social anxiety: Considering personality.
Perez M.V., Grover R.L. (2011) Social Anxiety. In: Goldstein S., Naglieri J.A. (eds) Encyclopedia of Child Behavior and Development. Springer, Boston, MA
Bohez, K. (2017, September 23). kijk eens diep in mijn ogen maar liefst niet te lang. Het nieuwsblad, p. 24.
Herm Kisjes, -V. B. (2017, Juli 17). Game als vlucht uit de harde realiteit. De Stem, p. 8.
Veertien manieren om los te komen van sociale angst. (2017, mei 2). de gelderlander, p. 51.
Voogd, E. D. (2014). Visual search attentional bias modification reduced social phobia in adolescents. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 252-259.
Voogd, E. D. (2016). Online attentional bias modification training targeting anxiety and depression in unselected adolescents: Short- and long-term effects of a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 11-22.
angst, vriend en vijand van de adolescent. (1988). BRT.
Ontdek de psychologie. (sd). Hilversum: Hilversum : Teleac.
Teleac. (2006). angst. Hilversum.

academie voor stress aanpak en preventie, 0639 739 645 (rechtbank van koophandel Brussel september 30, 2015).
anti stress - mind & body institute, 0434 977 296 (griffie rechtbank koophandel augustus 22, 2017).
De Fobie, 0555 935 704 (rechtbank van koophandel te Gent Juli 11, 2014).

Bruggink, J.-W. (2014, januari 28). Angst, depressie en mentale ongezondheid naar gewichtsklasse, bevolking van 12 jaar of ouder, 2010/2012. Centraal Bureau voor Statistiek.
Enkele cijfers uit een onderzoek van denktank Itinera Institute. (2013). Itinera institute.


Bronnenlijst Sofie

Prinsen, H. (z.j.). faalangst/examenvrees van (t)huis uit. In H. Prinsen (Red.), Help! Mijn kind heeft faalangst: Gids voor ouder en kind bij het omgaan met faalangst en examenvrees. (pp. 23-41). Geraadpleegd van springerlink

Hoogenkamp, M., Joosten, F., & Voorst van Beest, K. van (2001). Sociale competentie: een vak apart. Leuven/Leusden: Acco.

Jolles, J., Groot, R. de, Benthem, J. van, Dekkers, H., Gloppert, C. de, Uijlings, H., e.a. (2005). Leer het brein kennen . Den Haag: NWO.

Nieuwenbroek, A. & Ruigrok, J. (2004). Handboek faalangsttraining. Esch: Quirijn.

Prinsen, H. & Terpstra, A. (2004). Handboek Sociale vaardigheidstraining. Esch: Quirijn.

Drost, D.M. (1996). Mensen onder elkaar: psychologie van sociale interacties . Utrecht: De Tijdstroom.

Deen, N. (2002). Handboek leerlingbegeleiding: een praktische handleiding Onder red. van Nathan Deen e.a.. Deventer, Nederland: Kluwer.

Galllenkamp, H., Van der Harst, A., & Roelofs, F. (2003). Ontwikkelen van emotionele intelligentie: praktijkboek voor de leraar. Baarn, Nederland: HB.

Kool, J. (2001). Ho, tot hier en niet verder…! Training in sociale weerbaarheid voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders (2e ed.). Leuven, België: Acco.

Van Mulligen, W., Gieles, P., & Nieuwenbroek, A. (2007). Tussen thuis en school: over contextuele leerlingbegeleiding (6e ed.). Leuven, België: Acco.

Crone, E. (2011). Het puberende brein: over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam, Nederland: Bert Bakker.

Prinsen, H. (2009). Mijn kind een Kanjer!: Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Geraadpleegd van springerlink

Wiltink, H. (2000). Ik kan het! Ik kan het!: faalangst overwinnen. Amersfoort, Nederland: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

Prinsen, H. & Terpstra K.J. (2009). Pubers van nu. Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.

Michielsen, M., Mulligen, W. van & Hermkens, L. (1999). Leren over leven in loyaliteit: over contextuele hulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco.

Nieuwenbroek, A. (1989). Leerlingbegeleiding en gezin. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.

Vloeberghs, I. (2011). Focus op faalangst: Faalangst begrijpen en aanpakken. Antwerpen, België: University Press Antwerp.

Nieuwenbroek, A., & Mijland, I. (2002). Succes met faalangst. Kampen, Nederland: Kok.

Lahr, P., & Rijkée, D. (2017). Eerste hulp bij faalangst: Faalangsttraining voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Sikkel, M. (2010, februari). Dat lukt me nooit: Af van je faalangst : het kan echt. Psychologie magazine, (29), 82-84.

Dumortier, D. (2016). Angstige start?: Faalangst bij studenten. Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 6(28), 25-33.

Sportel, E. (2014, november). Risicofactoren, persoonskenmerken en behandeling van adolescenten met sociale angst en faalangst. Tijdschrift voor Psychotherapie, 6(40), 430-447.

Vermeersch, V. (2015). Zorg op maat voor leerlingen met faalangst: Prevalentie en handvaten voor begeleiding op een secundaire school. Geraadpleegd van http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE5842753

Schoonaert, J. (2010). Faalangst bij kinderen van de basisschool. Geraadpleegd van boek of bundel

D'hondt, E. (2003). Help: faalangst!. Geraadpleegd van boek of bundel

Maes, M., A Nelemans, S., F Castilla, B., Van Den Noortgate, W., Goossens, L., & Vanhalst, J. (2017). Adolescent loneliness and social anxiety: A meta-analysis of cross-sectional and longitudinal associations. Utrecht, Nederland: the European Association for Developmental Psychology.

Danneel, S., Nelemans, S., Bijttebier, P., Claes, S., Colpin, H., Van Den Noortgate, W., … Goossens, L. (2017). Developmental interplay among loneliness, social anxiety, and depressive symptoms in adolescence. Utrecht, Nederland: European Conference on Developmental Psychology.

R Vanin, J. (2008). Anxiety disorders: a pocket guide for primary care. Totowa, Verenigde Staten: Humana press.
A Montgomery, S. (2009). Handbook of generalised anxiety disorder. London, Engeland: Springer healthcare.

A Storch, E. (2013). Handbook of treating variants and complications in anxiety disorders. New york, Verenigde Staten: Springer.

M H, D. (2016, 7 januari). Een op vier scholieren kampt met faalangst. Het Laatste Nieuws, p. 19.

Dey (2008, 23 mei). Als ik niet slaag, ben ik niets meer waard. De Standaard, p. 6.

Boeckx, J. (2013, 4 april). Jongeren overwinnen faalangst door ezeltherapie. Het Laatste Nieuws, p. 17.

Van Oosterhout, M. (z.j.). Faalangst hanteren. Geraadpleegd op 17 december 2017, van http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/jezelf-ontwikkelen/faalangst-hanteren

Hermus, J. (z.j.). 5 praktische tips tegen faalangst. Geraadpleegd op 17 december 2017, van https://sochicken.nl/faalangst

De Vos- van der Hoeven, T. (2000, december). Angst om te falen. Geraadpleegd op 17 december 2017, van http://www.opvoedadvies.nl/faalangst.htm

(2012). Faalangst [film]. België: VRT één

Nieuwenbroeck, A (producent). (2006). Diagnostiek van faalangst [film]. Nederland: Quirijn

Struys, B (producent). (2012). Jongeren onder hoogspanning [film]. België: VTM Telefacts

Jeugd-GGz & Dyslexiezorg. (2016). 2016: leeftijdscategorie 0 tot 18 [diagram]. Geraadpleegd op 16 december 2017, van http://www.pepwiersma.nl/287/informatie-voor-gemeenten/psycholoog-emmen-pep/

Jeugd-GGz & Dyslexiezorg. (2015). 2015: leeftijdscategorie 0 tot 18 [diagram]. Geraadpleegd op 16 december 2017, van http://www.pepwiersma.nl/287/informatie-voor-gemeenten/psycholoog-emmen-pep/

Jeugd-GGz & Dyslexiezorg. (2012). 2012: leeftijdscategorie 0 tot 18 [diagram]. Geraadpleegd op 16 december 2017, van http://www.pepwiersma.nl/287/informatie-voor-gemeenten/psycholoog-emmen-pep/


Bronnenlijst Marieke:

Boeting, M.A., Ferdinand, R.F., Barrett, P.M., Dadds, M.R. (2002). Interventie- en preventieve programma’s voor angst en depressie. Kind en adolescent, 23(4), 190-197

Ollendick, T. H., & Vasey, M. W. (1999). Development theory and the practice of clinical child psychology. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 457-466

Barrett, P. M., Dadds, M. R., & Rapee, R.M. (1996). Family treatment of childhood anxiety: A controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 333-342

Barrett, P. M. (1998). Group therapy for anxiety disorders in children. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 459

Sweeney, R., & Rose, V. L. (2000). Report shows childhood anxiety disorders are under diagnosed and under treated.American Family Physician, 61, 1606

Clarke, G. N., Hawkins, W., Murphy, M., & Sheeber, L. (1993). School-based primary prevention of depressive symptomology in adolescents: Findings from two studies.Journal of Adolescent Research, 8, 183-204

Barrett, P. M. (1998). Group therapy for anxiety disorders in children. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 459

Barrett, P. M., Dadds, M. R., & Rapee, R.M. (1996). Family treatment of childhood anxiety: A controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 333-342

Clarke, G. N., Hawkins, W., Murphy, M., & Sheeber, L. (1993). School-based primary prevention of depressive symptomology in adolescents: Findings from two studies. Journal of Adolescent Research, 8, 183-204

Sweeney, R., & Rose, V. L. (2000). Report shows childhood anxiety disorders are under diagnosed and under treated. American Family Physician, 61, 1606

Ollendick, T. H., & Vasey, M. W. (1999). Development theory and the practice of clinical child psychology. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 457-466

Barrett, P. M., Lowry-Webster, H., & Holmes, J. (1999). Friends for children group leader manual, (2nd ed.). Brisbane, Australia: Australian Academic Press

Butler, G., Fennell, M., Robson, P., & Gelder, M. (1991). Comparison of behavior therapy and cognitive behavior therapy in the treatment of generalized anxiety disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 167-175

Cobham, S., Dadds, M. R., & Spence, S.H. (1998). The role of parental anxiety in the treatment of childhood anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 893-905

Eisen, A. R., & Silverman, W. K. (1998). Prescriptive treatment for generalized anxiety disorder in children. Behaviour Therapy, 29, 105-122

Hayward, C., Varaday, S., Albano, A., Thienemann, M., Henderson, L., & Schatzberg, A. F. (2000). Cognitive-behavioural group therapy for social phobia in female adolescent: Results of a pilot study. Journal of the American Academy of Adolescent and Child Psychiatry, 39, 721-726

Inderbitzen, H. M., & Hope, D. A. (1995). Relationship among adolescent reports of social anxiety, anxiety and depressive symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 9, 385-396

Kendall, P. C. (1994). Treating anxiety disorders in children: Results of a randomized clinical trial.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 100-110

Klingman, A. (2001). Prevention of anxiety disorders: the case of post-traumatic stress disorder. In W. A. Silverman, & Ph. D. A. Treffers (Eds.), Anxiety disorders in children and adolescents: research, assessment and interventio. Cambridge, UK: Cambridge University Press

Moor, S., Sharrock, G., Scott, J., McQueen, H., Wrate, R., Cowan, J., & Blair, C. (2000). Evaluation of a teaching package designed to improve teachers’ recognition of depressed pupils – A pilot study. Journal of Adolescence, 23, 331-342

Verhulst, F. C., & Van der Ende, J. (1997). Factors associated with child mental health service use in the community. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 901-909

Scheres, A., Oosterlaan, J., Geurts, H., Morein-Zamir, S., Meiran, N., Schut, H., Vlasveld, L., et al. (2004). Executive functioning in boys with ADHD: primarily an inhibition deficit?.Archives of Clinical Neuropsychology, 19(4), 569-594

Toorn, S., Huizink, A., Utens, E., Verhulst, F., Ormel, J., Ferdinand, R. (2010). Maternal depressive symptoms, and not anxiety symptom, are associated with positive mother-child reporting discrepancies of internalizing problems in children: a report on the TRIALS Study. European Child & Adolescent Psychiatry, 19(4), 379-388

Ferdinand, R. (2008). Validity of the CBCL/YSR DSM-IV scales Anxiety Problems and Affective Problems. Journal of Anxtiety Disorders, 22(1), 126-134

Ferdinand, R. (2000). Internet als afdelingsfolder voor een afdeling kinder-en jeugdpsychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie, 42, 543-546

Pahl, K., Barrett, P., Gullo, M. (2012). Examining potential risk factors for anxiety in early childhood. Journal of Anxiety Disorders, 26(2), 311-320

Barrett, P., Holmes, J. (2001). Attachment relationships as predictors of cognitive interpreation and response bias in late adolescence. Journal of Child and Family Studies, 10(1), 51

Barrett, P., Cooper, M., Stallard, P., Zeggio, L., Gallegos-Guajardo, J. (2017). Effective Evaluation of thr FRIENDS ANxiety Prevention Program in School Settings: A Response to Maggin and Johsnon. Education and Treatment of Children, 40(1), 97-110

Dadds, M., Allen, J., Mcgregor, K., Woolgar, M., Viding, E., Scott, S. (2014). Callous-unemotional traits in children and mechanisms of impaired eye contact during expressions of love: a treatment target?. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(7), 771-780

Pasalich, D., Waschbusch, D., Dadds, M., Hawes, D. (2014). Emomtion Socialization Style in Parents of Children with Callous-Unemotional Traits. Child Psychiatry & Human Development, 45(2), 229-242

Cobham, V., Dadds, M., Spence, S., Mcdermott, B. (2010). Parental Anxiety in the Treatment of Childhood Anxiety: A Different Story Three Years Later. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 29(3), 410-420

Klingman, A. (2001). Stress responses and adaptation of israeli school age children evacuates from homes during massive missile attacks. Anxiety, Stress & Coping, 14(2), 149-172

Peleg-Popko, O., Klingman, A. (2002). Family environment, discrepancies between percieved actual and desirable environment, and children’s test and trait anxiety. British Journal of Guidance & Guidance, 30(4), 451-466

Klingman, A., Shalev, R., Pearlman, A. (2000). Graffiti: a creative means of youth coping with collective trauma. The Arts in Psychotherapy, 27(5), 299-307

Fjermestad, K., Lerner, M., Mcleod, B., Wergeland, G., Haugland, B., Havik, O., Öst, L., Silverman, W. (2018). Motivation and treatment credibility predict alliance in cognitive behavioral treatment for youth with anxiety disorders in community clinics. Journal of Clinical Psychology, 74(6), 793-805

Silverman, W., Ginsburg, G., Goedhart, A. (1999). Factor structure of the childhood anxiety sensitivity index. Behaviour Research and Therapy, 37(9), 903-917

Bravo, I., Silverman, W. (2001). Anxiety sensitivity, anxiety, and depression in older patients and their relation to hypochondriacal concerns and medical illnesses. Aging & Mental Health, 5(4), 349-357

Vink, W. (2007). Het monster dat angst heet. Tielt: Lannoo

Boer,F. (2011). Angst bij kinderen. Houten: LannooCampus.

Visch, C. (2004). Kinderen en angst: tips voor opvoeders en kinderen. Utrecht: Kosmos-Z&K.

De Jong, W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren: een leidraad voor ouders en leerkrachten. Huizen: Pica.

Scheepstra, J. (2000). Angst is een uitstekende raadgever. Psychologie magazine, 19, 66-68

Verweij, A. (2003). Piekeren en panieken: angst bij kinderen. Pedagogiek in praktijk magazine, 9, 26-29

Muris, P. (2005). Effecten van waargenomen controle op de relatie tussen ouderlijk opvoedingsgedrag en symptomen van angst en depressie bij kinderen. Kind en adolescent praktijk: vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 26, 239-252

Hamers, S. (2016). Preoperatieve angst: invloed van angst bij ouders op de preoperatieve angst van het kind [Theses Bachelor in de verpleegkunde]. Lier: Thomas More Kempen

Lapere, L. (2016). De beleving van het kind in het ziekenhuis: Een doelgerichte interventie om de autonomie van het kind te versterken tijdens de opname [Theses bachelor in de verpleegkunde]. Brugge: Katholieke Hogeschool VIVES Brugge

Aerts, A. (2011). Je patiënt, ook mama of papa: De ouderrol faciliteren bij patiënten met angst- en stemmingsstoornissen [Theses bachelor in de ergotherapie]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen

Adriaenssens, P. (2008). Naar een jeugdzorg zonder angst (deel1). Ouderschap en Ouderbegeleiding, 11(3), 29-49

Van Audenhove, M., Van Broeck, N. (1995). Angst en competentiebeleving bij kinderen behandeld voor kanker.// Tijdschrift Klinische Psychologie, 25//, 26-39

Vercruysse, G., Bijttebier, P. (2000). De Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK): doorgelicht). Tijdschrift Klinische Psychologie, 30, 217-220

Lee, J., Russo, A., Parsons, R. (2018). Facilitation of fear learning by prior and subsequent fear conditioning. Behavioural Brain Research, 347, 61-68

Ramirez, S. (2007). Evaluating acquiescence to yes-no questions in fear assessment of children with and without mental retardation. Journal of Development and Physical Disabilities, 20(3), 313

Machu, E., Morysova, D. (2016). Analysis of thee motion of fear in gifted children and its use un teaching practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217, 222-228

Delepeleire, Y. (11,08,2018). Kinderen zonder papieren weer in ‘gouden kooi’. De Standaard, Geraadpleegd via academic.gopress.be

Van den Eynde, H. (11,08,2018). De mens blijft een diep irrationeel wezen. De Standaard, Geraadpleegd via academic.gopress.be

Droeven, V. (11,08,2018). Ik haal al van kleins af aan de hete patatten uit het vuur. De Standaard, Geraadpleegd via academic.gopress.be

Peeters, F., Ponds, R., Vermeeren, M. (1996). Affectiviteit en zelfbeoordeling van depressie en angst. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38(3), 240-250

Majdandzic, M., Möller, E., Bögels, S., Van den Boom, D. (2011). Verschillen tussen vaders en moeders in de relatie tussen opvoedingsgedrag en sociale angst van hun kinderen. Pedagogiek, 31(1), 11-28

Bosman, A., Braams, T. (2005). Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 213-223

Van Erp, M. (2009). Angst. Amsterdam: De Familie.

Teleac. (2005). Angst (Buitenbeentjes 2). Hilversum: Teleac.

Buitenbeentjes: Psychische problemen op jonge leeftijd. (n.d.). Hilversum: Teleac/NOT.

Zelfhulpgroep VVAD. (z.d.). Wat is OCD/Ocs? Last van obsessies? Last van dwanghandelingen? Heb je smetvrees? Wil je steeds controleren? [folder]. z.p.: VVAD

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voor het project “behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LOKS (10 april 2016). Belgisch staatsblad, 33883

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen (17 oktober 2008). Belgisch staatsblad, 61548

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de “Universiteit Gent”, het ‘CHU Brugmann”, het “CWOA”, de “VZW SSPF” en de “VZW IPSA” ter ondersteuning van het project “vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerste lijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen” (27 april 2007). Belgisch staatsblad, 34462

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1989 houdende de normen betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stadions (8 september 1997). Belgisch staatsblad, 27160

Bronnen Kiona Ruttijn (herkansing)
Hoffmeister, M. (2016). 3 manieren om je angst te stoppen .

Koeck, D. (1996-2018). mijnkwartier. Opgehaald van https://www.mijnkwartier.nl/angst/

Nature, S. (2018). springer. Opgehaald van http://www.springer.com/us/book/9789031385928

stressplein, r. (2015). stressplein. Opgehaald van https://stressplein.eu/angststoornis-bang-angst/

Tuning, F. M. (sd). Opgehaald van angstlijst: Frijters Mind Tuning

(sd). Opgehaald van Parnassia Groep : https://www.parnassiagroep.nl

Weijnen, I. (2014, juni 11). Artikel 13 gaat cliënt met psychische problemen ongeluk brengen .

Opgehaald van PsychoSociaal digitaal : https://www.psychosociaaldigitaal.nl/nl/cm-actueel/artikel-13-gaat-client-met-psychische-problemen-ongeluk-brengen

Verschaeve, G. (2018). angst aanpakken . Opgehaald van https://www.angstaanpakken.com/indexdescbg.html

FOD Kanselarij van de Eerste Minister. (2018, februari 1). Maggie De Block Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Opgehaald van Slaap- en kalmeermiddelen: er bestaan betere oplossingen: https://www.deblock.belgium.be/nl/slaap-en-kalmeermiddelen-er-bestaan-betere-oplossingen

(2018, maart). Opgehaald van AngstCentrum: https://www.angstcentrum.be
Een campagne van angst . (2003, maart 12).

Feiten & cijfers. (2013). Opgehaald van GeestelijkGezond Vlaanderen : https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers

Koeck, D. P. (2013, november 5). Tag: Minister van werk Monica De Coninck. Opgehaald van Mijn
Kwartier: https://www.mijnkwartier.be/tag/minister-van-werk-monica-de-coninck/

Nieuwsblad, H. (2016, augustus 1). Koen Geens aan Bart De Wever: “Angst is slechte raadgever” . Opgehaald van Koen Geens minister van justitie: https://www.koengeens.be/news/2016/08/01/koen-geens-aan-bart-de-wever-angst-is-slechte-raadgever

Overheidsdiensten, B. F. (2018). Belgisch Staatsblad. Opgehaald van Federale overheidsdienst : https://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/belgisch_staatsblad