Context

Juridische en maatschappelijke context: regelgeving en overheidsdocumenten.

Juridische context

Er zijn wetten die te maken hebben met het thema angst. Hier heb je enkele voorbeelden:

1) Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voor het project "behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LOKS" (10 april 2016). Belgisch staatsblad, 33883.

2) Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen (17 oktober 2008), Belgisch staatsblad, 61548.

3) Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de "Universiteit Gent", het "CHU Brugmann", het "CWOA", de "VZW SSPF" en de "VZW IPSA" ter ondersteuning van het project "Vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerste lijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen" (27 april 2007), Belgisch staatsblad, 34462.

4) Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigen (20 juni 2017), Belgisch staatsblad, 70903.

5) Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 2004 tot vaststelling, bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van de lijst van de ongezonde, hinderlijke of lastige werken of werken die gevoelens van onveiligheid, vrees en onzekerheid oproepen bij de personeelsleden die ermee belast zijn, die de toekenning van een vaste uurtoelage rechtvaardigen (25 september 2007), Belgisch staatsblad, 56872.

6) Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. (5 mei 2004). Belgisch staatsblad, 39516- 39542.

7) Wet van 27 december 2012 inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers. (31 december 2012). Belgisch staatsblad, 88927-88981.

8) Wet van 1 oktober 2002 inzake het Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft. (10 december 2002). Belgisch staatsblad, 55569-55692.

9) Wet van 10 april 2016 inzake het Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voor het project "behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LOKS. (1 juni 2016). Belgisch staatsblad, 33883-33961.

10) Wet van 17 oktober 2008 inzake het Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Universiteit Gent, het CHU Brugmann, het CWOA, de VZW SSPF en de VZW IPSA ter ondersteuning van een pilootproject met betrekking tot het organiseren van vormingen voor huisartsen en apothekers inzake eerstelijnsbehandeling van angst, stress en slapeloosheid en het bepalen van de plaats die benzodiazepines hierbij innemen. (19 november 2008). Belgisch staatsblad, 61548-61640.

11) Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1989 houdende de normen betreffende de bescherming van de toeschouwers tegen brand en paniek bij manifestaties in stadions (8 september 1997). Belgisch staatsblad, 27160

Maatschappelijke context

Er is geen minister die specifiek verantwoordelijk is voor angst, maar er is een minister van welzijn, namelijk Jo Vandeurzen. Je hebt ook een minister van gezondheid, namelijk Maggie de Block.
De meeste sociale diensten zijn Vlaams beleid.
Mensen met angstproblemen, kunnen terecht bij psychologen en bij de VVAD. Geestelijk Gezond Vlaanderen werkt ook rond angststoornissen.

De FOD Volksgezondheid voert een informatiecampagne over het risico van het nemen van deze middelen bij problemen van angst. De overheid doet dus wel acties die met angst te maken hebben.

Er is geen beleidsplan rond angst gevonden, waarschijnlijk bestaat dit ook helemaal niet. Ik heb dus naar verdere sporen gezocht en ik heb een beleidsplan gevonden ter bevordering van het welzijn en welbevinden in onderwijsinstellingen van het onderwijs in Vlaanderen. (Regionaal niveau)
Er zijn heel veel organisaties, zelfhulp groepen of andere partijen die rond angst werken. Je kunt ook bij verschillende psychologen/psychiaters gaan om over angsten te praten en deze dan samen proberen weg te werken.

Enkele voorbeelden van organisaties:
1) Angst Centrum (Consultatie-, Advies- en Behandel-centrum voor angsten en fobieƫn)
2) Mijn kwartier (zelfhulpprogramma)
3) GGZ groep (geestelijke gezondheidszorg)