Statistieken

Hier kan je de statistieken terugvinden die wij hebben verwerkt rond het thema angst.

Statistieken site van volksgezondheidszorg. Deze statistieken gaan wel over Nederland.
Angststoornissen in de huisartsenpraktijk
Populatie: Nederlandse mannen en vrouwen van 0 tot +85 jaar
Resultaten van 2016
Onderzoeker: Nivel zorgregistraties eerste lijn

fullsizeoutput_293b.jpeg

Op de grafiek kan je zien dat vrouwen meer last hebben van angststoornissen dan mannen. Zowel mannen als vrouwen zijn banger tussen 25 en 45 jaar


Prevalentie van angststoornissen in de bevolking
Populatie: Nederlandse mannen en vrouwen van 18 tot 64 jaar
Resultaten van 2011
Onderzoeker: Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2

fullsizeoutput_293c.jpeg

Zowel mannen als vrouwen hebben het vaakst last van een enkelvoudig fobie. Agorafobie komt het minst vaak voor.


statistiek over angst- en stemmingsproblemen
populatie: jongeren van 12-20 jaar
resultaten van het jaar 2014
onderzoeker: HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)

statistiek%201.png

De grafiek is een staafdiagram. Het gaat over de mate dat jongens en meisjes tussen de leeftijd van 12-20 jaar te maken of niet te maken hebben met angst en depressie.


Irak blijfst onveiligste plek
-> relatie met angst: mensen kunnen een sterke angst hebben met alles dat met terreur heeft te maken
populatie: verschillende landen
resultaten van het jaar 2016
onderzoeker: Global Terrorism

statistiek%202.png

De statistiek gaat over waar er procentueel meest mensen sterven door terrorisme.


Angststoornissen bevolkingsonderzoek versus huisartsenregistratie

Er is een onderzoek gebeurd naar de frequentie van verschillende stoornissen en het verschil tussen man en vrouw (zie Luna's statistiek). Deze tabel gaat over het feit dat er in het onderzoek meer angststoornissen zijn waargenomen dan dat huisartsen hadden geregistreerd.

Statistiek%20angst-huisartsen.png

Percentage van het aantal jongeren met een angststoornis

Ruim 10 procent van de Nederlandse jongeren van 13 tot en met 17 jaar heeft het half jaar dat voorafging aan het onderzoek een angststoornis gehad. De cijfers van dit onderzoek dateren van 14 januari 2014. De meest voorkomende angststoornissen binnen beide leeftijdsgroepen zijn de sociale fobie en de specifieke fobie.

Statistiek%201.gif

In 2012 had 5% van de 110 ondervraagde kinderen van 0 tot 18 jaar last van een angststoornis

2012.png

In 2015 kampten 5 van 159 ondervraagde kinderen van 0 tot 18 jaar met een angststoornis

2015.JPG

In 2016 had 3% van de 188 ondervraagde kinderen van 0 tot 18 jaar met een angststoornis

2016.png

De statistiek gaat over het aantal mensen per leeftijd die in 2016 bekend staan bij hun arts omwille van een angststoornis. In de grafiek is duidelijk af te lezen dat vrouwen veel vaker beschikken over een angststoornis dan mannen. De piek is te zien bij vrouwen vanaf 30 tot 34 jaar en bij mannen bij 35 tot 39 jaar.

stat

• 30 tot 70% van de kinderen van ouders met een psychische stoornis, ontwikkelen zelf een psychische stoornis. Opvallend is ook dat meer dan 90% personen die overgaan tot zelfdoding vooraf leden aan een psychische stoornis. Bijna de helft van hen werd reeds voordien behandeld. Zelfdoding is dus meestal geen losstaand of geïsoleerd fenomeen.


statistiek%20overgewicht%20-%20mentale%20gezondheid.jpg

Deze staafdiagram gaat over het verband tussen overgewicht en mentale gezondheid. (Mentale gezondheid kan achteruitgaan door angst voor een mindere fysieke gezondheid, angst om beoordeeld te worden door anderen, …)
Het staafdiagram lijkt op het eerste gezicht redelijk professioneel, onder andere omdat ze van het Centraal Bureau voor Statistiek komt, maar ze is eigenlijk nogal amateuristisch. Overgewicht drukt men beter uit in BMI, ook wordt er geen rekening gehouden met een extreem laag BMI. De groep mensen met een extreem laag BMI, zoals anorexiapatiënten behoort hier gewoon tot de groep “geen overgewicht”, wat een misleidend beeld kan geven.


statistiek%201.jpg

In deze grafiek worden de redenen van afwezigheid door ziekte weergegeven onder werknemers in België van 2004 tot 2006. Mensen met een angstproblematiek behoren tot de categorie van de psychosociale problemen, het grijze deel (27%).


grafiek%202.jpg

Op deze grafiek wordt het aantal bedden in de psychiatrische voorziening weergegeven. Hierop kunnen we zien dat België zeer hoog scoort in vergelijking met andere landen. (België is de rode lijn helemaal bovenaan)